Sestava cviků pro zvýšení fyzické kondice strážníků obecních a městských policií

Současný dynamický vývoj společnosti je spjat s celou řadou změn, které se promítají i v práci strážníků obecní a městské policie. Na tyto změny je třeba reagovat a je nezbytné je transformovat do celého systému profesní přípravy strážníků.

V závěru řešení projektu Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření byl zpracován výsledek – publikace Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií, kde autor druhé kapitoly Zvyšování fyzické odolnosti popsal jednotlivé cviky v sestavě 12 základních cviků.

Spirální stabilizace jako východisko regenerace tělesné zátěže

Spirální stabilizace (SPS) je rehabilitační koncept cvičení a manuálních technik, který při každodenním cvičení působí preventivně a protektivně na pohybový aparát. Pomáhá vyrovnávat svalové dysbalance, nastavuje správné pohybové vzorce, pomáhá kompenzovat každodenní zátěž, ať se jedná o sedavé zaměstnání, nebo těžkou práci v terénu, navrací správné držení těla, ulevuje od bolesti, a to jak od akutní, tak chronické. Metoda je vhodná pro kohokoliv bez rozdílu pohlaví a věku.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pro vás připravil sérii 12 plakátů pod názvem SESTAVA CVIKŮ PRO ZVÝŠENÍ FYZICKÉ KONDICE STRÁŽNÍKŮ OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH POLICIÍ. Plakáty budou průběžně zveřejňovány na stránce www.vubp.cz/ke-stazeni/informacni-materialy-bozp.

První cvik ke stažení zde.