Snižování risk havárií v ČR

Snižování rizik katastrof v ČR pro studenty Univerzity Toronto

Mezinárodní spolupráce VÚBP zahrnuje také kontakty se zahraničními univerzitami. Jednou z nich je CERESCentrum pro evropská, ruská a euroasijská studia Univerzity Toronto v Kanadě, na které prof. Pavel Danihelka přednesl online přednášku Disaster Risk Reduction in the Czech Republic.  Přednáška, popisující situaci a vývoj ve snižování rizika katastrof v České republice, byla velmi pozitivně hodnocena a ve spolupráci s Universitou Toronto tak chceme pokračovat.