Spojili jsme síly v oblasti BOZP

Společnost GUARD7 již 30 let zajišťuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) na celém území České republiky. Zabývá se vývojem metodiky a specializovaného software. Společnost nabízí Outsourcing BOZP a PO; 38 základních e-learningových školení v češtině, angličtině, ukrajinštině a vietnamštině; provozní deníky a knihy k dané problematice; audity BOZP a další služby. Průběžně aktualizuje lexikon ucelených informací, vzorů a předloh z oblasti BOZP a PO.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce spojil síly se společností GUARD7 při řešení výzkumného úkolu Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR.

V roce 2021 na dosažené výsledky navázala mediální kampaň OiRA.