Spolupráce na projektu Safety training for practical life

Včera se zástupci naší instituce setkali s kolegy ze Slovenského Červeného kříže, se kterými budeme spolupracovat v rámci programu Erasmus+ na projektu týkajícího se první pomoci – Safety training for practical life. Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Safety training for practical life