NANOCON2022

Účast na mezinárodní konferenci NANOCON 2022

Ve dnech 19.−21. října 2022 se konal 14. ročník mezinárodní konference NANOCON, zaměřený na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Za Výzkumný ústav bezpečnosti práce, doc. Karel Klouda a Mgr. Kateřina Bátrlová, prezentovali na posterech dosažené výsledky v rámci norského grantu 3213200008 Inovativní uhlíkové sorbenty jako efektivní způsob čištění odpadních vod a studentské grantové soutěže SP2022/119 Uvolňování nano a mikroplastů z nanotextilií a stanovení jejich vlivu na životní prostředí 2.

POSTERY

Modification of the Graphene Oxide Surface with Dopamine HydrochlorideModification of the Graphene Oxide Surface with Dopamine Hydrochloride (Karel KLOUDA, Petra ROUPCOVÁ, Hana KUBÁTOVÁ, Bohdan FILIPI, David KRSEK, Kateřina BÁTRLOVÁ)

Authors thanks to P. Gemenier for FT-IR spectra. The publication was written within the project of Norway grants “Innovative carbon-based sorbents as an efficient way of wastewater treatment” project number 3213200008.

 

 

Toxic Effect of Nanotextiles as Waste of Respirators and Face Masks

Toxic Effect of Nanotextiles as Waste of Respirators and Face Masks (Petra ROUPCOVÁ, Jan SLANÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Karel KLOUDA)

The publication was written within the Student grant competition “Release of Nano and Microplastics from Nanotextiles and Determination of Their Effect on the Environment 2” − project number SP2022/119.

 

 

 

Fotodokumentace z prezentace posterů na mezinárodní konferenci NANOCON 2022

 

Sborník z konference NANOCON 2021 je již publikován v databázi Scopus a byl zaslán k posouzení a případné indexaci do Web of Science.

Sborníky z konferencí NANOCON od roku 2009 jsou k náhledu zde.