Bezpečný podnik 2023 Opava

V Opavě byla předána další osvědčení Bezpečný podnik

Zástupcům 10 společností předali v pondělí 5. června státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí Ingrid Štegmannová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Kulturním domě Petra Bezruče v Opavě osvědčení Bezpečný podnik.

Program Bezpečný podnik byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášen v roce 1996 s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti práce v podnicích, zavést efektivní systém podnikového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a majetku včetně pomoci podnikům splnit požadavky směrnic EU a českého práva.

Cílem programu Bezpečný podnik je zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu Bezpečný podnik je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

K datu 5. 6. 2023 získávají osvědčení Bezpečný podnik tyto společnosti:

  • KOPOS KOLÍN a.s.
  • Siemens Large Drives, s.r.o.
  • Erich Jaeger, s.r.o.
  • Akkodis CZ s.r.o.
  • JTEKT Bearings Czech Republic s.r.o.
  • ŠMT a.s.
  • Pražská energetika, a.s.
  • PREdistribuce, a.s.
  • PREservisní, s.r.o.
  • BLOCK CRS a.s.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 65 společností (48 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.