Společně na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Srdečně vás zveme na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná 8. – 12. 11. 2021 v Brně. Náš stánek č. 119 najdete v pavilonu V.

Navštivte společnou expozici Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Státního úřadu inspekce práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., kde budou pro návštěvníky veletrhu poskytovány komplexní poradenské služby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků. Hlavním tématem MSV pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje; adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. Ve stejném termínu s konáním MSV proběhnou také veletrhy Transport a Logistika a Envitech.