VÚBP prověřuje publikované výsledky vlastními experimenty

Tvůrčí atmosféra ve VÚBP vede pracovníky ke sledování publikovaných trendů v přírodovědných vědách a u vybraných oblastí k prověření publikovaných výsledků vlastními experimenty. Jsou vytipovány čtyři oblasti k sledování a následně k provedení doplňujících experimentů:

A. chemie a toxicita grafen oxidu (GO) a jeho aplikace např. v kompozitních sloučeninách;
B. osudy mikro a nanoplastů v životním prostředí a jejich způsoby eliminace;
C. nano a mikroroboti a jejich využití v medicíně, v diagnostice a při odbourávání polutantů;
D. chemie dopaminu (DA) a jeho polymeru (PDA), tvorba povrchů s novými vlastnostmi.

K výše uvedené oblasti D) se publikuje [1,2], že polydopamin je extrémně zajímavý produkt a má řadu aplikací v biochemii, biomedicíně, katalyzátorech. Připravuje se oxidací dopaminu ve vodném prostředí a jako oxidační činidlo je např. O2, H2O2, KMnO4, Cu2+, Fe3+, O3, viz schéma oxidace DA

Schéma oxidace dopaminu

Ukázka příkladů konkrétně provedených experimentů s DA

Zleva: DA se vzorkem netkané textilie PP-PVDF; DA ve vodném prostředí s H2O2; DA s grafen oxidem (zde očekáváme redukci GO na rGO a jeho kompozit s PDA); DA ve vodném prostředí před přidáním CuSO4, kdy vzniká vysrážením nanoCu.

Výsledky z prováděných experimentů tvoří základ pro tvorbu zadání bakalářských, magisterských i doktorandských pracích.

 

[1] Liebscher, J. (2019). Chemistry of Polydopamine – Scope, Variation and Limitation. European Journal of Organic Chemistry. doi:10.1002/ejoc.201900445

[2] Ryu, J. H., Messersmith, P. B., & Lee, H. (2018). Polydopamine Surface Chemistry: A Decade of Discovery. ACS applied materials & interfaces10(9), 7523–7540. https://doi.org/10.1021/acsami.7b19865.