VÚBP reprezentuje ČR v rámci úmluvy UNECE o přeshraničních haváriích

Ekonomická komise Spojených národů pro Evropu (UNECE) organizovala počátkem tohoto měsíce seminář o přeshraničních dopadech chemických havárií a jejich prevenci, kde Českou republiku reprezentoval v sekci o vědecké a technické spolupráci a o výměně informací prof. Pavel Danihelka z Ostravské regionální kanceláře VÚBP s příspěvkem Activities and exchanges taking place within the Czech-German-Polish working group; jeho prezentace je dostupná na webu UNECE. Na seminář navazovalo dne 10. 2. 2022 také jednání obnovené Joint Expert Group, spojující aktivity UNECE v oblasti ochrany mezinárodních vod a chemických havárií s dopady přesahujícími hranice států.