VÚBP se přihlásil k procesu získání ocenění HR Award

Naše instituce se dne 30. 6. 2020 přihlásila k procesu získání prestižního ocenění HR Award – HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) v oblasti lidských zdrojů, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím.

Podrobné informace najdete v tiskové zprávě.