JOSRA 1-2/2022

Vydali jsme dvojčíslí JOSRA 1-2/2022

První vydání letošního časopisu JOSRA obsahuje následující články:

RECENZOVANÉ

NERECENZOVANÉ

 

Přehled čísel časopisu JOSRA od roku 2016, které vydal VÚBP, je k dispozici na stránce: https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

Recenzovaný elektronický Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (zkráceně JOSRA, Journal of Safety Research and Applications) je zaměřen na oblast vědy, výzkumu, aplikací a technologií v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a související obory. Časopis je dostupný na adrese www.bozpinfo.cz/josra/. ISSN 1803-3687.