Zpravodaj 3/2022

Vyšlo nové číslo Zpravodaje

Třetí vydání Zpravodaje obsahuje následující příspěvky:

 • Program Bezpečný podnik z pohledu SÚIP
  (Ing. Simona Zajícová, úsek inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce)
 • Zařazování učitelů ZŠ do platových tříd   
  (Mgr. Miroslav Ort, inspektor oddělení PPV, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)
 • Bezpečnost práce v dopravě – zdravotní způsobilost řidičů           
  (Bc. Petra Nehasilová, inspektorka oddělení BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)
 • Zastřené zprostředkování zaměstnání
  (Marek Šindlář, úsek inspekce NLZ, Státní úřad inspekce práce)
 • Pracovní úraz při obracení břemene pomocí zdvižného manipulačního vozíku
  (Ing. Václav Hovorka, inspektor oddělení BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj)
 • Vývoj pracovní úrazovosti v r. 2021
  (Ing. Petr Mrkvička, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.)

Zpravodaj 3/2022 ke stažení zde.

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce vychází 4x ročně.

Vydavatelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.