Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výsledky aplikovaného výzkumu

Software | Certifikovaná metodika | Užitný vzor | OstatníVýzkumná zpráva

SOFTWARE

Znalostní systém pro oblast prevence rizik a BOZP
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2016
Mám lepší práci než ostatní?
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2015
Máme v Česku dobrou práci?
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2015
Systém podpory kutlury bezpečnosti
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2014
Softwarový nástroj (informační systém) pro podporu provádění integrované inspekce
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2013
Elektronický záznam o úrazu a elektronická podatelna
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2010
Ochrana zdraví a hygiena práce
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2009
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2009
Prevence, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích
Druh výsledku: R - Software,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2009
Databáze výsledků výzkumu BOZP
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
BOZPinfo.cz 3: inovace oborového informačního portálu
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Encyklopedie BOZP
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Metodika řízení práce prováděné formou home office
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
Rok uplatnění výsledku: 2018 
Metodika pro udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území s výskytem objektů a zařízení 
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
Rok uplatnění výsledku: 2017 
Metodika screeningového hodnocení nově plánovaných objektů a zařízení
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
Rok uplatnění výsledku: 2017 
Certifikovaná metodika k prevenci bezpečnosti při práci s vysoce rizikovými technickými zařízeními
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2017
Certifikovaná metodika pro poskytování OOPP v prostředí s rizikem výskytu nanočástic
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Rok uplatnění výsledku: 2016
Model systému celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Rok uplatnění výsledku: 2016
Metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Rok uplatnění výsledku: 2016
Certifikovaná metodika „Metody stanovení a hodnocení skupinového (společenského) rizika v okolí objektů obsahující nebezpečné chemické látky, a to v celém životním cyklu objektů, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jejího ohrožení“
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Rok uplatnění výsledku: 2016
Rizikovost ekonomických činností v ČR
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2015
Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2015
Certifikovaná metodika přístupů k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2014
Certifikovaná metodika
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
Rok uplatnění výsledku: 2013
Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2008
Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2008
MIPS - metoda identifikace příčin selhání
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2008
SNIPR - identifikace procesů a rizik : bezpečnostní management
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2008
LEKTOR - metoda pro analýzu příčin nehod a selhání
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2007
Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Rok uplatnění výsledku: 2006
Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Metodický pokyn.
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie. Metodický pokyn.
Druh výsledku:S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Analýza a hodnocení rizik závažné havárie. Metodický pokyn.
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Metodický pokyn.
Druh výsledku:S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik. Metodický pokyn
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel:MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007
Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie. Popis systému řízení bezpečnosti. Metodický pokyn.
Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2006

UŽITNÝ VZOR

Kulový teploměr
Druh výsledku: F - Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor),
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku:2007

OSTATNÍ

Ideální rozvržení pracovní doby při práci doma
Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2018 
Právo a správná praxe z pohledu home office
Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2018 
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2018 
Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova
Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku, 
Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2018 
Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců 
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
, Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2017 
Podklady pro potřeby MPSV k revizím vzdělávání koordinátorů 
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 
Rok uplatnění výsledku: 2016
Podklady pro revizi právních předpisů a norem týkající se koordinátorůRok uplatnění výsledku: 2016
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 
Rok uplatnění výsledku: 2016
Odborný podklad legislativního procesu pro potřeby MPSV v oblasti vysoce rizikových technických zařízení 
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 
Rok uplatnění výsledku: 2016
Analýza stavu bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení ve vybraných vyspělých státech
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku, 
Rok uplatnění výsledku: 2016
Souhrnný metodický materiál „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Rok uplatnění výsledku: 2016
Návrh opatření pro prevenci – výstupní závěrečná zpráva
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 
Rok uplatnění výsledku: 2016
Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií
Druh výsledku: H/B - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Rok uplatnění výsledku: 2016
Návrh novelizace vyhlášky č. 256/2006 Sb.
Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele), Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2014
Návrh novelizace metodického pokynu "Systémy řízení prevence závažné havárie"
Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele), Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2014
Návrh novelizace metodického pokynu "Analýza a hodnocení rizika závažné havárie"
Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele), Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2014
Metodický pokyn k inspekci
Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele), Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2014
Úprava vyhlášky
Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele), Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2014
K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice II
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok uplatnění výsledku: 2011
K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok uplatnění výsledku: 2010
Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok uplatnění výsledku: 2005
Využití moderních metod k tvorbě indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok uplatnění výsledku: 2004
Úvod do problematiky indikátorů
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok uplatnění výsledku: 2004
Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004. Prevence pracovních úrazů na stavbách.
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004. Bezpečný podnik
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Společně bezpečně. Pracovní setkání odborně způsobilých osob v prevenci rizik
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Evropský týden BOZP
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Evropská statistika pracovních úrazů
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004 
Harmonizace předpisů BOZP s legislativou ES a výhled do budoucnosti
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004 
What next for OSH in the Czech Republic ?
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004 
Ekonomické aspekty BOZP
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004 
Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Zásadní změny v úrazovém pojištění.
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Poslední vývoj pracovní úrazovosti v ČR
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2004
Technická normalizační komise č. 3
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2003
Stereoteploměr
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2003
BOZPinfo
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2003
BOZP na cestě do Evropské Unie
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2002
TNK 92
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2001
Autorizovaná osoba 235
Druh výsledku: A - Audiovizuální tvorba, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 2001
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku:2004
Evropský týden BOZP. Poradenství BOZP
Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy, Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku:2004  

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Velikost a struktura nákladů na zvládání pracovních rizik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Rozvoj IS systému ČÚBP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Identifikace a hodnocení rizik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Náklady a ztráty vyplívající z pracovních úrazů a nehod
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Harmonizace a vývoj technické normalizace BOZP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Informační subsystém "RIZIKA"
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,  Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1998
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1998
Zpracování návrhu novelizované vyhlášky š. 110/1975 Sb.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1997
Návrh programu bezpečný podnik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1997
Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1997
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1997
Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1996
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1996
Návrh vyhlášky z zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1995
Návrh vyhlášky z zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1995
Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1995
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rok uplatnění výsledku: 1995
Dozor nad riziky závažných nehod a havárií
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1994
Zabezpečení potřebné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1994
Metodické materiály pro výkon SOD v oblasti instekce práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1993
Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2004
Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2003
Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2003
Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu.Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2003
Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2003
Výroba a distribuce pořadu Stereoteploměr - úloha výzkumu a vývoje kvality a bezpečnosti práce v oblasti.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Rok uplatnění výsledku: 2003
Hodnocení protikluzných vlastností podlah s ohledem na bezpečný pohyb osob se sníženou pohyblivostí
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Metody posuzování ergonomických parametrů osobních ochranných prostředků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Informační systém IS-Biblio
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole 12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Podnikové řízení BOZP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Anylýza nákladů poškození zdraví z práce a nemocnosti ve vztahu k pracovnímu prostředí v České republice
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků zahrnující problematiku Bezpečnosti a zdraví při práci (včetně implementace směrnice SEVESO II) a příprava jeho uplatnění v praxi
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí,
Rok uplatnění výsledku: 2001
Zpracování návrhu novelizované vyhlášky č. 110/1975 Sb
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
 Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1997
Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1995
Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1995
Metodické materiály pro výkon SOD v oblasti inspekce práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva,
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Rok uplatnění výsledku: 1993

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk