Aktuálně řešené projekty

Název:Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)
Číslo:VI3VS/702
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:09/2019
Doba řešení do:08/2022
Příjemce:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zdroj:Bezpečnostní výzkum ministerstva vnitra
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vyvinout certifikovanou metodiku, zaměřenou na nový přístup ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (zejména klasifikovaných jako toxické, výbušné a / nebo hořlavé) pro potřeby vyšetřování Policie ČR, znalců v oboru, průmyslových podniků a v neposlední řadě pro potřeby MŽP.
Výsledky:
Výstup: