Aktuálně řešené projekty

Název:Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce
Číslo:TL01000502
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Iveta Mlezivová
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a České vysoké učení technické v Praze
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2018
Doba řešení do:05/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program ÉTA
Spolupříjemce:
Popis:Cílem řešení projektu je vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn – Výzkumná zpráva projektu.
Nmet – Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů.
O – Originální makroekonomický model kvalit pracovního života (M-KPŽ).
O – Nový vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie.
W – Workshopy k vytvořenému modulu KPŽ a vzdělávacímu modulu KPŽ a BOZP a ergonomie.