Aktuálně řešené projekty

Název:Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců
Číslo:04-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:HSEF s.r.o.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro zpracování analýzy vlivu negativních faktorů při manipulaci s břemeny na potenciál vzniku obtíží, nedostatků a poruch souvisejících s pohybovým aparátem a návrh preventivních opatření k jejich eliminaci. Provedená analýza vlivu negativních faktorů bude porovnána s rizikovou analýzou typických pracovních činností/ úkonů a pracovního prostředí z pohledu legislativy BOZP. Dále budou navržena preventivní opatření k eliminaci negativních faktorů. Výsledky budou prezentovány v podobě odborné zprávy, uspořádání workshopů, osvětových materiálů, odborného článku a výstupem na konferenci.
Výsledky:
Výstup:

https://youtu.be/Fy_DqUjTlxE

https://youtu.be/1lUEgEyzlVw