Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS) 11/2011 - 10/2013 
HC213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích 2/2011 - 12/2011 
HC 215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců 2/2011 - 12/2011 
CZ.1.02/5.1.00/10.09726 Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií 1/2011 - 12/2013 
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva 1/2011 - 12/2013 
HC204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění 6/2010 - 11/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HC194/10 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků 2/2010 - 12/2011  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR184/09 Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením 7/2009 - 12/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
FR-TI1/113 Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů 5/2009 - 12/2012  Ministerstvo průmyslu a obchodu
HR173/08 Stres na pracovišti - možnosti prevence 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
2A-3TP1/144  Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren 7/2008 - 11/2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu
CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022 Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik 7/2007 - 6/2008 
1J 039/05 DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života 2/2005 - 10/2008  Ministerstvo práce a sociálních věcí
1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí 1/2005 - 12/2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu
1H-PK/21 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení 7/2004 - 12/2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu
1J013/04 DP1 Násilí na pracovišti v oblasti zdravotních a sociálních služeb v ČR 7/2004 - 7/2006  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HS124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP 5/2004 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HS123/04 Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví - pilotní projekt EW 4/2004 - 10/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HS117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 2/2004 - 12/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HS120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění 2/2004 - 11/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPS0002595001 Zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 1 Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 3 Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 5 Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP 1/2004 - 1/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Risk Prevention and Health Protection in Adult Education - EDFORSA (EDucation FOR SAfety) 10/2003 - 9/2005 
LP03062 Výroba a distribuce pořadu Stereoteploměr - úloha výzkumu a vývoje kvality a bezpečnosti práce v oblasti 3/2003 - 12/2003  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GD105/03/H099 Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik 1/2003 - 12/2007 
HS98/03 Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému 1/2003 - 11/2003 
HS63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce 1/2001 - 12/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HS67/01 Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných pracovních prostředků a měření efektivity 1/2001 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HA51/99 Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dílčí úkol č. 1 Metodické pomůcky a podpůrné programy pro malé a střední podniky 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dílčí úkol č. 2 Metodika stanovení účinnosti a modelování recirkulačních filtrů vzduchu 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dílčí úkol č. 3 Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na bezpečný výkon pracovních činností 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dílčí úkol č. 4 Hodnocení úrovně BOZP a prognóza dalšího vývoje 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dílčí úkol č.5 Vliv stresu a pracovního prostředí na spolehlivost lidského činitele 5/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPS0000000002 Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 1 Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 2 Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 3 Systém osvěty a propagace BOZP 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 4 Řízení BOZP 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt č. 5 Implementace požadavků směrnic EU do praxe 1/1999 - 12/2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPS0000000001 Trh práce a zaměstnanost, sociální dialog a pracovní vztahy, sociální ochrana, rodinná politika, příjmová politika a mzdová politika : celková orientace sociální politiky v kontextu rozvoje české společnosti 1/1999 - 12/2003 
CZ.1.04/2.1.00/70.00061 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze 0/0 - 0/0 
Innovative training system based on e-learning contents for the sectors of Prevention, Civil Protection, Safety and Security of Citizens and Patrimony (secureALL) 0/0 - 9/2007 
 předchozí zobrazované záznamy: 51 - 99 z celkového počtu: 99 další