Archiv ukončených projektů

Název:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací
Číslo:TIMPSV0010
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvořit dostatečné zázemí pro podporu a rozvoj konstruktivní kontroly BOZP ze strany odborových organizací. Konkrétně bude nutno identifikovat rizika, změny charakteru práce a navazujících rizik, možné pozitivní i negativní dopady na BOZP a na celkovou kulturu bezpečnosti v ČR. Nedílnou součástí řešení výzkumného projektu bude návrh preventivních opatření.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva - analytická studie k problematice BOZP v rámci kontrolní činnosti odborových organizací

O – Souhrnná doporučení v dané problematice pro rezort MPSV

O – Doporučení pro podporu a rozvoj konstruktivní kontroly BOZP ze strany odborových organizací