Archiv ukončených projektů

Název:Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství
Číslo:TL01000470
Nadřazený projekt:
Řešitel:Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2018
Doba řešení do:01/2021
Příjemce:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zdroj:Technologická agentura ČR, program ÉTA
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zmapování potenciálních dopadů Průmyslu 4.0 na současné pracovní pozice Operátorů 3.0 v průmyslu a v návaznosti na problematiku terciárního vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn – Souhrnná zpráva s přílohami, která bude obsahovat výsledky analýz dopadů Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v českém průmyslu, potřeby zvyšování bezpečnosti práce a návrhy změn systému vzdělávání v oblasti bezpečnostního inženýrství.
W – Workshop implementace Průmyslu 4.0 z hlediska bezpečnosti v ČR.
D – Odborný příspěvek analýzy dopadů Průmyslu 4.0 na bezpečnost průmyslu v ČR.
J – Odborný článek analýzy dopadů zaměřenou na nově vznikající pracovní úrazy a nemoci z povolání u budoucích Operátorů 4.0.