Archiv ukončených projektů

Název:Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství
Číslo:TL01000470
Nadřazený projekt:
Řešitel:Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2018
Doba řešení do:01/2021
Příjemce:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zdroj:Technologická agentura ČR, program ÉTA
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zmapování potenciálních dopadů Průmyslu 4.0 na současné pracovní pozice Operátorů 3.0 v průmyslu a v návaznosti na problematiku terciárního vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství.
Výsledky:
Výstup:

D – ANALYSIS OF THE ASSURANCE OF WORK EXPERIENCE FOR UNIVERSITY GRADUATES IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0.pdf

Jsc - Experimental Implementation of New Technology into the Area of Teaching Occupational Safety for Industry 4.0.pdf

Jimp - Trends and Opportunities of Tertiary Education in Safety Engineering Moving towards Safety 4.0.pdf

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva.pdf