Archiv ukončených projektů

Název:Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci
Číslo:VUS4_08_VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2018
Doba řešení do:12/2019
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:V rámci výzkumné aktivity bude zpracován návrh směrnice k organizaci zabezpečení BOZP a prevence pracovních rizik ve státních organizacích s více než 500 zaměstnanci. Součástí výzkumné aktivity bude navazující podniková dokumentace s návrhy metodik např. pro postup při analýze pracovních rizik, organizace a věcné náplně školení zaměstnanců různých profesí v organizaci, organizace a náplň vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, systém kontroly plnění povinností při řízení BOZP. Vytvořené materiály budou integrovány do certifikované metodiky, která bude v rámci certifikace pilotně ověřena v praxi na vybraných pracovištích MPSV.
Výsledky:
Výstup:

2019 ZZ.pdf
p01 Sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů.pdf
p02 Analýza dostupných dat a informačních podkladů.pdf
p03 SM BOZP a plnění požadavků BOZP.pdf
p04 Směrnice BOZP.pdf
p05 Příklad stanovení rizik podle provedených činností.pdf
p06 Návrh opatření.pdf
p07 Evidenční list OOPP.pdf
p08 Kategorizace prací.pdf
p10 Místní řád skladu.pdf
p12 Písemné‚ pokyny - BK.pdf
p13 Protokol o nezařazení.pdf
p14 Lhůtník revizí a kontrol.pdf
p15 Přehled dokumentace BOZP.pdf
p16 Příklad řešení vstupního školení zaměstnanců

Metodika:

Metodika.pdf
p01 Možný rozsah prvotní prohlídky pracovišť.pdf
p02 Záznam z prohlídky pracovišť.pdf
p03 Seznam užitých předpisů.pdf
p04 Směrnice BOZP.pdf
p05 Analýza rizik.pdf
p06 Návrh Opatření.pdf
p07 Kategorizace prací.pdf
p08 potřebnost OOPP.pdf
p09 Evidenční list OOPP.pdf
p10 Seznam CHLS.pdf
p11 Protokol o nezařazení.pdf
p12 Bezpečnostní karta.pdf
p13 ILNO.pdf
p14 Vstupní školení.pdf
p15 Lhůtník školení.pdf
p16 Úkony údržby.pdf
p17 MPBP - kotelna.pdf
p18 Lhůtník kontrol.pdf
p19 Kniha úrazů.pdf
p20 Kontrolní pásmo.pdf
p21 Rizikové pracovišt.pdf
p22 MrS-archiv.pdf
p23 Regály.pdf
p24 Schůdky.pdf
p25 Žádost o posudek.pdf
p26 Posudek PLS.pdf