Archiv ukončených projektů

Název:Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců
Číslo:TB03MPSV004
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:07/2015
Doba řešení do:11/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem řešení projektu je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v nejisté formě zaměstnání a zejména o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech. Cílem je navržení konkrétních, zejména antidiskriminačních opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví agenturních zaměstnanců.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních zaměstnanců