Archiv ukončených projektů

Název:Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu
Číslo:TB03MPSV008
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2015
Doba řešení do:09/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je získání poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe.
Výsledky:
Výstup:

Hneleg – Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech.

O – Ergonomické stresory pod kontrolou (publikace).

O – Ergonomické stresory a rizika s důrazem na problematiku muskuloskeletálních onemocnění (odborný článek)