Archiv ukončených projektů

Název:Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa
Číslo:TB03MPSV013
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2015
Doba řešení do:12/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zpracování návrhu systému pro určování množství práce a pracovního tempa v rámci všech pracovních činností a odvětví, který blíže specifikuje ustanovení § 300 zákoníku práce a který bude využitelný pro kontrolní orgány nebo soudy při rozhodování sporů v dané oblasti.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Návrh systému pro určování množství práce a pracovního tempa v rámci všech pracovních činností a odvětví -