Archiv ukončených projektů

Název:Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Číslo:TB03MPSV003
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2015
Doba řešení do:03/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení.
Výsledky:
Výstup:

Hneleg – Komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání