Archiv ukončených projektů

Název:Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení
Číslo:TB03MPSV006
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2014
Doba řešení do:12/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je dosáhnout stanovených výsledků. Jejich smyslem je zmapovat moderní metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ. Projekt je dále zaměřen na porovnání stavu v České republiky a vybraných vyspělých zemí. Bude tak vytvořena poznatková základna zahrnující mimo jiné identifikaci nových rizik a rizikových faktorů, která napomůže při orientaci ve složitých vazbách rizikových technických zařízení a technologií z hlediska jejich kombinovaného působení a vlivu na úrazovost a nehodovost v pracovních systémech, včetně jejich možného působení na širší okolí.Projekt se věnoval navržení způsobů (modelů) optimalizace managementu bezpečnosti a prevence rizik u těchto zařízení a to na základě analýzy váhy a synergie vlivů jednotlivých rizikových konstituant daného systému.
Výsledky:
Výstup:

Hneleg – Odborný podklad legislativního procesu pro potřeby MPSV v oblasti vysoce rizikových technických zařízení.

Nmet – Metodika k prevenci bezpečnosti při práci s vysoce rizikovými technickými zařízeními