Archiv ukončených projektů

Název:Erasmus+ - program EU pro vzdělávání , odbornou přípravu , mládež a sport
Číslo:
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2014
Doba řešení do:02/2015
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Nový program Evropské unie Erasmus Plus (dosud znám, jako Erasmus) kombinuje všechny současné režimy financování EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež včetně programu celoživotního vzdělávání (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akci a pěti programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslovými zeměmi). Program Erasmus plus slouží v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Klade si za cíl podpořit možnosti studia a získání pracovních zkušeností, nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí. Erasmus Plus si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikaci a schopností. Dvě třetiny všech prostředků tohoto programu jsou určeny na stipendia pro více než 4 miliony osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolné činnosti v zahraničí v období 2014-2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dní až po jeden rok. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizaci. Je možné také poskytovat finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací. Pro oblast vysokoškolského vzdělávání přináší řadu novinek. V programu Erasmus Plus mohou absolventi vysokých škol poprvé využít vycestování do zahraničí na stáž i bez statutu studenta..
Výsledky:
Výstup:

Díky zprostředkovaným stážím prostřednictvím Erasmus Plus získají absolventi vysokých škol praxi, která jim zvýší jejich kvalifikaci a rovněž jim může pomoci při získávání dalšího zaměstnání. V rámci tohoto programu, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. v Praze nabízí místa stážistům a absolventům vysokých škol. Momentálně v ústavu pracují dvě stážistky, absolventky Žilinské univerzity v Žilině ze Slovenska, které po dobu čtyř měsíců budou pracovat na úkolech spojených s Centrem prevence a omezování rizik závažných havárií.