Archiv ukončených projektů

Název:Czech Local Visibility Events
Číslo:
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2014
Doba řešení do:12/2014
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se zapojil do jednoletého projektu Czech Local Visibility Events, který financuje Evropská komise. Nositelem projektu je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na MSP v ČR. Dále pak propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Motto projektu je „Společně pro úspěch Vašeho podnikání“.
Výsledky:
Výstup:

Podrobné informace v článku HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; Projekt Czech Local Visibility Events. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 1. Dostupný z WWW: https://www.bozpinfo.cz/josra/projekt-czech-local-visibility-events. ISSN 1803-3687