Archiv ukončených projektů

Název:Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem
Číslo:CZ.1.07/2.1.00/32.0043
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:08/2012
Doba řešení do:08/2014
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Úkolem VÚBP, jako partnera projektu, je poskytování nejnovějších poznatků a studijních materiálů, poskytování metodické pomoci při vytváření inovovaného vzdělávacího programu „Řízení bezpečnosti práce“ a vypracování oponentního posudku k inovaci jmenovaného vzdělávacího programu.
Výsledky:
Výstup: