Archiv ukončených projektů

Název:Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT
Číslo:CZ.1.07/2.4.00/31.0049
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2012
Doba řešení do:04/2014
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Projekt, jehož partnerem je VÚBP, v. v. i., vychází z obecné potřeby zvyšování kvality vzdělávání v oblasti průmyslové bezpečnosti na vysokých školách prostřednictvím praxí a stáží studentů, akademických pracovníků a pracovníků vědy a výzkumu, reaguje na potřebné a nezbytné propojování vysokých škol s průmyslovými podniky a transfer znalostí do praxe a zpět. Projekt je nástrojem pro dosažení vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má díky své průmyslové historii a infrastruktuře nejvhodnější předpoklady v České republice.
Výsledky:
Výstup: