Archiv ukončených projektů

Název:Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)
Číslo:2011-3988/001-001
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2011
Doba řešení do:10/2013
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu v rámci programu Leonardo da Vinci nazvaném THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) je ve spolupráci 12 partnerů z 8 zemí připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tzv “eco-industry”. Vedoucím projektu je firma SIGMA Consultants Ltd. z řecké Soluně a jedním z členů týmu je i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Výsledky:
Výstup: