Archiv ukončených projektů

Název:Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje
Číslo:TD010097
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2012
Doba řešení do:12/2012
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Současné kontrolně-inspekční postupy, techniky a subsystémy v souvislosti s nebezpečnými chermickými instalacemi jsou omezeně účinné a efektivní. Zkušenosti ukazují, že řada přístupů se již nevyvíjí, neposkytuje očekávané výsledky a zaostává za moderními potřebami. Zároveň stagnuje úroveň preventivní ochrany obyvatelstva v regionech v okolí těchto instalací. Právě optimalizace a vývoj nových moderních nástrojů pro inspekční a kontrolní činnost je cílem tohoto projektu.
Výsledky:
Výstup: