VÚBP – Foto z HR Award

Dne 10. 9. 2020 se ve VÚBP konalo pravidelné pracovní setkání výzkumných pracovníků VÚBP k probíhajícím přípravám projektu HR Award. Setkání se zúčastnila paní Zuzana Maršálková (Galatíková), zástupce národního centra EURAXESS v Praze, která se seznámila s projektovým týmem HR Award ve VÚBP, všem přítomným připomenula důležitost a přínosy HR Award certifikace pro vědecké pracovníky samotné i pro výzkumné pracoviště. Při neformální diskuzi odpovídala na dotazy k probíhajícímu procesu přípravy ve VÚBP.