Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Anonymní dotazník pro vedoucí strážníky a strážníky obecní (městské policie)
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:POLÁK, Kamil; ŠTĚDRÝ, Roman; VALA, Jiří
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/06-2020-VUBP/O-Dotazniky.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F21%3AN0000146%21RIV22-MPS-00025950
Rok:2021
Popis:Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu  přijímaných bezpečnostních opatření. Cílem dotazníku je optimalizace přípravy strážníku obecní policie na minimalizaci pracovních rizik.