Zasedání Evropské normalizační komise pro nanotechnologii

Ve dnech 24. a 25. března 2022 proběhlo online jednání orgánu Evropské komise pro normalizaci CEN/TC 352 Nanotechnology, který odpovídá za koordinaci normalizačních činností na evropské úrovni. CEN (Evropská komise pro normalizaci) pracuje na identifikaci a vývoji norem ve vztahu k nanotechnologiím a nanomateriálům. Jedná se především o normy v oblasti klasifikace, terminologie, metrologie, přístrojového vybavení včetně specifikací pro referenční materiály. Zároveň komise vypracovává normy a doporučení pro zdravotní, bezpečnostní a environmentální postupy, které jsou vědecky podložené.

Tato komise má tři aktivní pracovní skupiny, přičemž pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je nejvýznamnější CEN/TC 352 WG 03 – Health, Safety and Environmental Aspects.

Práci v této normalizační komisi se dlouhodobě zúčastňují Pavel Danihelka a Lenka Schreiberová, která připravuje pro každé zasedání tzv. Liaisons Reports, v němž jsou shrnuty vztahy CEN/TC 352 s ostatními normalizačními komisemi.