Archive of completed projects

Name:Research of approaches to social risk assessment in the field of prevention of major accidents
Project ID:TB030MZP006
Parent:
Project Leader:Ing. Vilém Sluka
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:11/2014
Project end:04/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to create procedures and methods for the determination and evaluation of social risk in the vicinity of buildings and/or facilities containing hazardous chemical substances; this applies to the entire life cycle of the buildings and/or facilities: the phases of designing, land-use planning, processing and assessing safety documentation and providing relevant and valid information concerning the level of risk to the company (as a risk recipient). Partial aims include providing both risk source operators and risk recipients with a comprehensive view of social risk assessment and, consequently, proposing possible societal risk acceptance solutions for identified risk recipients and risk impact areas using defined risk acceptance criteria.
Vysledky:
Output:

Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (návrh na doplnění vyhlášky č. 227/2015 Sb.).

Nmet – Metody stanovení a hodnocení skupinového (společenského) rizika v okolí objektů obsahující nebezpečné chemické látky, a to v celém životním cyklu objektů, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jejího ohrožení.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB030MZP006