Work of EU citizens in the Czech Republic

logo stránky

The website is intended for citizens of the European Union and their family members. It is available in Czech, English, Romanian, Bulgarian and Polish.

What information can the user find here?

 • Information on the stay of foreigners from third countries / EU citizens and their family members in the territory of the Czech Republic;
 • conditions for performing legal work in the Czech Republic;
 • basic information about labor relations in the Czech Republic;
 • advantages of legal work in the Czech Republic;
 • explanation of what is meant by illegal work by foreigners in the Czech Republic;
 • risks associated with illegal work in the Czech Republic, including consequences;
 • health care and social security rights of foreigners;
 • basic information on ensuring safety and health at work.

The site offers useful and practical answers to questions about things like:

 • Arrival in the Czech Republic and working conditions
 • How do I know if I am doing my work in accordance with the law?
 • What am I entitled to as an employee performing illegal work?
 • What am I entitled to as an employee?
 • Risks of illegal employment Occupational health and safety (OSH), health care and foreigners
 • Where can I look for a job?
 • Overview of the applied legislation

The Work of EU citizens in the Czech Republic website can be found at https://eu-citizens.cz/cs/.

Webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 jako součást projektu č. 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

Operator: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.