Work of foreigners in the Czech Republic

This website is intended for foreigners – citizens of third countries who are interested in legal work in the Czech Republic, or for those who work in the Czech Republic illegally, but would like to legalize their status.

Therefore the website offers useful and practical answers to questions concerning:

  • residence of foreigners in the Czech Republic
  • conditions for the performance of legal work in the Czech Republic
  • advantages of legal work in the Czech Republic
  • an explanation of what is meant by illegal work of foreigners in the Czech Republic
  • consequences and risks associated with illegal work in the Czech Republic
  • the rights of foreigners in the field of health care and social security

The Work of Foreigners in the Czech Republic website can be found at www.pracecizincu.cz or www.worklegally.cz.

Webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 jako součást projektu č. 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

Operator: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.