Press Releases

PDF icon Tisková zpráva – Chemická havárie na řece Bečva v pořadu ČT2 Nedej se plus
PDF icon Tisková zpráva – Prezentace vědecké práce VÚBP
PDF icon Tisková zpráva – Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na bezpečnost měst
PDF icon Tisková zpráva – Evropské fórum pro snižování rizik katastrof
PDF icon Tisková zpráva – 2. ročník soutěže pro absolventy vysokých škol
PDF icon Tisková zpráva – Česko–turecký online workshop ke snižování rizik katastrof
PDF icon Tisková zpráva – Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
PDF icon Tisková zpráva – Na bezpečnost s humorem
PDF icon Tisková zpráva – Evropská normalizace v nanotechnologiích
PDF icon Tisková zpráva – OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce
PDF icon Tisková zpráva – Iniciativa Sníh a epidemie covid-19
PDF icon Tisková zpráva – Národní koncepce environmentální bezpečnosti
PDF icon Tisková zpráva – CENA LVA WINTERA V OBLASTI BOZP zná vítěze
PDF icon Tisková zpráva – Třetí ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná vítěze
PDF icon Tisková zpráva – Vyhlášení 6. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP
Tisková zpráva – Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK se zviditelňuje na ERASMUSDAYS 2020
Tisková zpráva – Koncepce enviromentální bezpečnosti České republiky
Tisková zpráva – VÚBP se přihlásil k procesu získání ocenění HR Award
Tisková zpráva – Spolupráce s VŠE
Tisková zpráva – VÚBP se zapojuje do mezinárodních akcí OSN k rozvoji bezpečnosti
Tisková zpráva – Zahájení kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI
Vyjádření VÚBP, v. v. i., k článku na portálu seznamzpravy.cz ze dne 4. 5. 2020
Vyjádření VÚBP, v. v. i., k článku na portálu seznamzpravy.cz ze dne 30. 4. 2020
Vyjádření VÚBP, v. v. i., k článku na portálu seznamzpravy.cz ze dne 29. 4. 2020
PDF icon Vyjádření ke zkouškám ochranných pomůcek pod oddělením zkušebnictví a certifikace VÚBP, v. v. i.
PDF icon Tisková zpráva – Vyhlášení 3. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
PDF icon Tisková zpráva – Mezinárodní odborná konference u příležitosti výročí 65 let VÚBP a 50 let SÚIP
PDF icon Tisková zpráva – Snižování rizik katastrof jako nový směr výzkumu na VÚBP
PDF icon Tisková zpráva – Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví 65 let tisková zpráva MPSV
PDF icon Tisková zpráva – Výzkumný ústav bezpečnosti práce získal další mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+
PDF icon Tisková zpráva – Výzkumný ústavu bezpečnosti práce navazuje spolupráci se Západní Austrálií
PDF icon Tisková zpráva – 65 let pro vaši bezpečnost a zdraví
PDF icon Tisková zpráva – Výzkumný ústav bezpečnosti práce se zapojuje do spolupráce v prevenci havárií s dopadem za hranicemi státu
PDF icon Tisková zpráva – Prevence závažných havárií na mezinárodní úrovni zahrnuje i odkaliště
PDF icon Tisková zpráva – Evropské fórum pro snižování rizik katastrof 2018
PDF icon Tisková zpráva – (Ne)bezpečný svět chemie
PDF icon Tisková zpráva – Vyhlášení 5. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP
PDF icon Blahopřání ČMKOS nově jmenovanému řediteli Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
PDF icon Tisková zpráva – Jmenování nového ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
PDF icon Tisková zpráva – Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná svého vítěze
PDF icon Poděkování ČMKOS řediteli VÚBP, v. v. i.
PDF icon Tisková zpráva – Cesta do budoucnosti. Děti namalují, jak si představují pracovní život
PDF icon Tisková zpráva – Třetí ročník soutěže Profesionál BOZP zná svého vítěze
PDF icon Tisková zpráva – Rada vlády pro BOZP schválila Národní akční program BOZP pro období 2015-2016
PDF icon Tisková zpráva – Výročí 60 let VÚBP
Word icon Tisková zpráva – Profesionál BOZP 2013
Word icon Tisková zpráva – Bezpečný podnik 2013
PDF icon Tisková zpráva – Výtvarná soutěž BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!
Word icon Tisková zpráva – Bezpečný podnik 2012
Word icon Tisková zpráva – Podnik podporující zdraví 2012
Word icon Tisková zpráva – Soutěž Profesionál BOZP 2012
Word icon Tisková zpráva – Správná praxe 2012
Word icon Tisková zpráva – Projekt on-line interaktivního posuzování rizik (Online interactive Risk Assessment)
PDF icon Tisková zpráva – V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“
PDF icon Tisková zpráva – Zahájení internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
PDF icon Tisková zpráva – Výtvarná soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií 2011
Word icon Tisková zpráva MPSV – Lidem postiženým povodněmi pomůže stát
Word icon Tisková zpráva – hodnocení projektu “Vliv změn světa práce na kvalitu života”
Word icon Tisková zpráva – Výtvarná soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
PDF icon Tisková zpráva – Mezinárodní konference „AHFE 2008 Applied Human Factors and Ergonomics”
PDF icon Tisková zpráva – Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik na evropské úrovni
PDF icon Tisková zpráva – Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR
Word icon Tisková zpráva – Evropský týden 2006