Information and educational materials on OSH in selected languages

The materials are available in Czech and Ukrainian.

Information and educational materials on OSH in Czech

Pracovní úraz. Co teď?

Osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické provádění školení BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Prevence úrazů při pracích ve výškách

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů

Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi

Chemické látky a chemické směsi – povinnosti zaměstnavatele

Co dělat při vzniku mimořádné události?

Bezpečnost práce v zemědělství

Bezpečnost práce v lesnictví

vlajka Ukrajina Ukrainian – Інформаційні та навчальні матеріали з безпеки та охорони праці українська мова

Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

Praktické provádění školení BOZP / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP / Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Демонтажні роботи – Запобігання нещасним випадкам на виробництві та надзвичайним ситуаціям

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Земляні роботи – попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій

Chemické látky a směsi – povinnosti zaměstnavatele / Хімічні речовини та суміші

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити у надзвичайній ситуації

Bezpečnost práce v zemědělství / Безпека праці в сільському господарстві

Bezpečnost práce v lesnictví / Безпека праці в лісовому господарстві