Posters of the Campaign CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

First story smrtelné zranění při propadnutí střechou (a fatal injury while falling through a roof)

Second story vážný pracovní úraz – rozdrcení ruky strojem (a serious work accident – crushing a hand by a machine)

Third story smrtelný pracovní úraz – pád ze žebříku (a fatal work accident – a fall from a ladder)

Fourth story závažný pracovní úraz – zasažení manipulovaným břemenem (a serious work accident – being hit by a manipulated load)

Fifth story závažný pracovní úraz – těžká devastace palce strojem (a serious work accident – severe devastation of the thumb by a machine)