Archive of completed projects

Name:Developing a new approach to identifying causes of industrial accidents involving dangerous substances (ISAAC)
Project ID:VI3VS/702
Parent:
Project Leader:Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo vnitra České republiky
Co-Principal investigater:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:09/2019
Project end:08/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The project is aimed at meeting the needs of the Police of the Czech Republic, the Ministry of the Environment and experts involved in the criminal proceedings and the needs of industrial enterprises after an accident with significant negative impacts on the health of employees, population, property and the environment. The process of identifying the causes of accidents in the industry in the Czech Republic has not yet been carried out according to a unified procedure. During the project, the team will therefore focus on developing a new methodology that will bring significant innovations, greater consistency and harmonisation with the world practices into this process.
Vysledky:
Output:

METODIKA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN PRŮMYSLOVÝCH HAVÁRIÍ S ÚČASTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK.pdf

Příloha č. 1 k metodice ISAAC - Plán prověřování a vyšetřování.xlsx

Příloha č. 2 k metodice ISAAC - Projevy závažných havárií.pdf

Příloha č. 2a k metodice ISAAC - Příklady grafických stromů scénářů havárií.xlsx

Příloha č. 3 k metodice ISAAC - Seznamy vybraných provozních odchylek a příčin selhání (Root Causes).xlsx

Příloha č. 4 k metodice ISAAC - Příklady typových scénářů průmyslových havárií.xls

Příloha č. 5 k metodice ISAAC - Jak na hypotézy neboli vyšetřovací verze?.pdf

Příloha č. 6 k metodice ISAAC - POŽÁRY A VÝBUCHY (Doprovodný text pro potřeby školení).pdf