Archive of completed projects

Name:Occupational safety and health within the control activities of trade unions
Project ID:TIMPSV0010
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research need will be, following the cooperation of social partners, to create a sufficient background for supporting and developing constructive OSH control by trade unions. Specifically, it will be necessary to identify risks, changes in the nature of work and related risks, possible positive and negative impacts on OSH and the overall safety culture in the Czech Republic. The design of preventive measures will constitute an integral part of the research project solution.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva - analytická studie k problematice BOZP v rámci kontrolní činnosti odborových organizací

O – Souhrnná doporučení v dané problematice pro rezort MPSV

O – Doporučení pro podporu a rozvoj konstruktivní kontroly BOZP ze strany odborových organizací