Archive of completed projects

Name:Comprehensive risk reduction of epidemiological, natural and technical disasters by building resilience at local level (REZIMAS)
Project ID:VI04000064
Parent:
Project Leader:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Grant Provider:Ministerstvo vnitra České republiky
Co-Principal investigater:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (další spoluřešitel: Ústřední hasičská škola Bílé Poličany)
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2021
Project end:12/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The project aims to increase the resilience of communities against complex threats of epidemic, natural and technological nature by strengthening resilience, creating opportunities for local disaster risk reduction platforms and streamlining the activities of other components of the integrated rescue system. The output will be a methodology for the creation of local DRR platforms and a comprehensive research report. The project will be based on the analysis of experience with covid-19 in the Czech Republic and abroad and on modern concepts of resilience and risk governance. The target group is local government, local action groups and other components of the integrated rescue system.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf

Metodika Zakládání a fungování lokální platformy pro snižování rizik katastrof (Local Platform of Disaster Risk Reduction).pdf

Přílohy k Metodice Zakládání a fungování lokální platformy pro snižování rizik katastrof.pdf

2022

KUPKA, David; KOLINIČNÝ, Jan; SCHREIBEROVÁ, Lenka. Resilience energetické infrastruktury na lokální úrovni. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/resilience-energeticke-infrastruktury-na-lokalni-urovni. ISSN 1803-3687.