Archive of completed projects

Name:Occupational safety in selected areas of social services
Project ID:02-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2021
Project end:12/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task will be to map the level of occupational health and safety of employees and other workers (volunteers) working in selected areas of social services and to propose possible solutions to improve the current situation. The methodology and the way of collecting information will be several kinds to ensure the most accurate output. The research task will also include an area covering specific conditions in crisis situations with emphasis not only on pandemic times, etc.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021–2022

Příloha 1: O - Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb

Příloha 2: NmetS - Metodika k ochraně zaměstnanců pracujících v terénních službách sociální péče

Příloha 3: A - Problematika BOZP v sociálních službách - podcast

Příloha 4: A - Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb - podcast

Příloha 5: Jost - Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách a vybraná judikatura - článek

Příloha 6: Hkonc - Návrh aktualizace NAP BOZP

Příloha 7: O - Příklady zahraniční praxe v sociálních službách – brožura

Příloha 8: O - Pracovní úrazy sociálních pracovníků

O - Aby tělo nebolelo - 10 plakátů:

Příloha 9: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný sed
Příloha 10: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný stoj
Příloha 11: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Příklady špatného stoje
Příloha 12: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Příklady špatného sedu
Příloha 13: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 1
Příloha 14: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 2
Příloha 15: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 3
Příloha 16: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 1
Příloha 17: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 2
Příloha 18: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Úlevové polohy při dlouhodobém stoji a sedu

Příloha 19: A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 1 (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/F1mA7EUm5rI)

Příloha 20: A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 2 (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/untuslJ-DqQ)

Příloha 21: A - Příklady špatného a správného sedu (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/imgWwONY2Oo)

Příloha 22: A - Úlevové polohy při dlouhodobém sedu (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/2OuWRG8AFIs)

Příloha 23: O - Dokument věnující se atakům (fyzických i verbálních útoků) klientů vůči zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb a možnosti obrany těchto zaměstnanců z hlediska práva

Příloha 24: O - Mateřská dovolená a její financování ve Francii a u nás

Příloha 25: O - Náměty ke zlepšení (náměty de lege ferenda) platné právní úpravy

Příloha 26: O - Sociální služby BOZP – právní souvislosti