Archive of completed projects

Name:Further education - determinants of retraining targeting in the Czech Republic and optimization of National system of professions/National qualifications system
Project ID:08-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:JUDr. Jiří Vaňásek
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2021
Project end:12/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research activity is to continuously evaluate the impact of the pandemic of the fourth industrial revolution on the labour market, the behaviour of people who are at risk of losing their jobs and the requirements of employers for new qualifications of employees. At the same time, the aim will be to identify potential problem areas, topics, and to develop proposals for possible adjustments and changes in the area of retraining.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021–2022

2021

Jost - Role úřadu práce ČR při nastavování kvality rekvalifikací.pdf

2022

O - Devatero doporučení pro změny v rekvalifikacích

O - Dotazník - Vzdělávání a rekvalifikace – budoucnost českého pracovního trhu.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK - 21. 6. 2022 - zápis z workshopu