Archive of completed projects

Name:Managing psychosocial risks for practice in employees with disabilities
Project ID:TL02000286
Parent:
Project Leader:PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:Státní zdravotní ústav v Praze
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to create a complete knowledge base in the area of psychosocial risks, to create, modify and supplement legislation in the given direction, to support employers, representatives and employees with disabilities. An important part will be the creation of a web application, which will both serve as an educational and information support for employers and will also include a tool for mapping, recording and evaluating psychosocial risks with an emphasis on employees with disabilities. In connection with this, a database of psychosocial risks for this group of employees will be created.
Vysledky:
Output:

Jost - Psychosociální rizika při práci u zaměstnanců se zdravotním postižením - článek

B - Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením - kniha

D - Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců

D - Psychosocial risks and work stress in aging workforce

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 16. 10. 2019.pdf

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 11. 11. 2021.pdf

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 30. 11. 2020.pdf

Nmet - Metodika pro monitorování a řízení psychosociálních rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením.pdf