Archive of completed projects

Name:Communication technologies in OSH on risks and prevention in a current, targeted and attractive form for end users, especially for sole traders, micro-enterprises and SMEs
Project ID:V02-S4
Parent:
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create an expert knowledge base for better and more effective dissemination of information on OSH (risks, appropriate prevention), including the results of applied OSH research into common practice, especially with the use of new technologies (the Internet, tablets, mobile applications, portals, etc.). Target groups, end users (SMEs, sole traders) need to see that time and resources invested in OSH do not constitute an unpleasant duty but part of their working life, which will bring benefits. The key research activities will be aimed at creating an information model (structure and content) for target groups, taking into account the appropriate form of ICT. The activities will include field survey on the issue, the design and pilot testing of applications. The output will include a summary research report, a proposal of test versions for the application by means of suitable ICT and a proposal of an information and awareness campaign to use modern ICT tools in OSH to increase the overall level and public awareness of the area.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Hkonc - Návrh aktualizace Národní akční program BOZP pro období 2021–2022

Jost - Výsledky výzkumu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v uplynulých dvaceti letech ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., a jejich prezentace pomocí komunikačních technologií - článek

D - Budou chytrá řešení i v oblasti BOZP? - článek

Jost - Youtubeři a jejich preventivní působení ve veřejném prostoru - článek

A - Komunikace v oblasti BOZP - podcast

W - Workshop k projektu Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele 23. 06. 2021

O - Příklady špatného a správného postoje - osvětová kampaň (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/hYyMRD1J_KA)

O - Úlevové polohy při dlouhodobém stání - osvětová kampaň (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/ExalLlf7CxI)