Archive of completed projects

Name:Development of a web application based on an open data platform for occupational safety and health (OSH)
Project ID:V03-S4
Parent:
Project Leader:Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create a publicly available web application based on open data that can be used for analyses in the field of occupational health and safety and risk prevention.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn_Souhrnná výzkumná zpráva o problematice otevřených dat.pdf

O - webová aplikace BOZP Kraje http://opendata.vubp.cz/

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2020 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Nmet – Metodika pro nastavení, chod a aktualizaci specifické webové aplikace BOZP Kraje postavené na otevřených datech

ULMANOVÁ, Jiřina; MĚRKOVÁ, Veronika. Využití otevřených dat pro prezentaci a vizualizaci informací z oblasti BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vyuziti-otevrenych-dat-pro-prezentaci-vizualizaci-informaci-z-oblasti-bozp. ISSN 1803-3687.