Archive of completed projects

Name:Regions with the highest accident and sickness rate in the Czech Republic in the long term – causes and possibilities of prevention
Project ID:V04-S4
Parent:
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is – based on a detailed analysis of regional sickness rate and accident rate taking into account a number of important factors, such as sectoral composition, unemployment rate, longer period of time, etc., and field surveys conducted – to specifically determine possibilities of prevention and relevant measures for critical locations in the Czech Republic, especially for locations with most risky industries and activities with the highest occupational injuries and sickness rates in the long term.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí v ČR - příčiny a možnosti prevence.pdf

Přílohy:

Jost_Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor.pdf

Jost_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR.pdf

O_Mapové zobrazení hlavních ukazatelů nemocnosti a úrazovosti obyvatelstva v jednotlivých okresech ČR.pdf

Mapa č. 1

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti pracovních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 2

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti ostatních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 3

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti nemocí na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 4

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v okresech ČR.

Mapa č. 5

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro ostatní úraz v okresech ČR.

Mapa č. 6

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro nemoc v okresech ČR.

Mapa č. 7

Mapa zobrazuje rozložení četnosti registrovaných odborně způsobilých osob v prevenci rizik na 1000 nemocensky pojištěných osob.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2020 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR - příčiny a možnosti prevence