Archive of completed projects

Name:Proposal of measures for determination of occupational accident prevention and structured hazard rate of occupational accidents
Project ID:TIMPSV0002
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research needs is to find methods indicating when and how we should react in a timely manner to the current situation in practice. Appropriate measures should be determined through statistical data on accidents and their division by fields; the measures could be adopted at the Ministry level within the management of the entire occupational safety area; OSH prevention should be made more efficient. The measures will be formulated through a proposal for a guideline, based on data on occupational accidents arising from the current state of occupational accidents in the Czech Republic. The guideline will be applicable to specific characteristics of an enterprise.
Vysledky:
Output:

Hneleg – Návrh směrnice v oblasti prevence BOZP pro potřeby orgánů státní správy, pro přípravu nelegislativních právních předpisů

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva s přílohami na základě provedeného sběru dat, podkladů, analýz v problematice prevence pracovní úrazovosti